بایگانی ماهانه: ژوئیه 2015

آخرین بحث

آقای م بدترین اتفاقی بود که  در زندگی عاطفی و خانوادگی من افتاد. آقای م به احساسات اطرافیانش توجه نمی کرد. از دعوا با آغوش باز استقبال می کرد و هیچ وقت هم کم نمیاورد. سرد مزاج و مغرور بود و … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | 8 دیدگاه